Realizacje

Na terenie Polski:

 • udział w budowie gazociagu Jamalskiego - Zachodnia Europa, średnica 1420 mm (zbudowano 2 odcinki o długości 27 km i 58 km),
 • budowa stacji benzynowej "JET" w Opolu,
 • budowa fabryki dachówek "BRAAS" w Opolu,
 • budowa miejskiego wysypiska śmieci w Opolu,
 • budowa pompowni wód opadowych na wysypisku śmieci w Opolu.

Na terenie Ukrainy:

 • zagospodarowanie złóż gazu ziemnego w Kotielwie k. Połtawy,
 • rekonstrukcja stacji stabilizacji kondensatu gazu w Seleszczynie k. Połtawy,
 • modernizacji miedzynarodowego dworca lotniczego "Borispol" w Kijowie,
 • budowa banku komercyjnego w Kijowie,
 • budowa siedziby Ukraińkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kijowie,
 • remont budynku Głównego Urzędu Celnego Ukrainy w Kijowie.

Na terenie Białorusi:

 • remont 3 zbiorników ropy o pojemnosci 50 tys. m3 kaĹĽdy w Nowopołocku
 • budowa bazy przemysłowo-składowej w Brześciu,
 • budowa hal transportowo-sprzętowych w Nowopołocku i Gorkach,
 • budowa budynków mieszkalnych w Brześciu i Mińsku,
 • rekonstrukcja budynku seminarium dochownego w Grodnie,
 • rekonstrukcja obiektow biurowych w Nowopołocku.

Na terenie Czech:

 • budowa miejskich sieci kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych w Bilinie, Lounach, Lowosicach, Czaslaw, Zatcu, Usti nad Łabą
 • rekonstrukcja obiektów przemysłowych i komunalnych w StraĹĽy pod Ralskiem, W Kurziwodach, Czaslaw, Peczkach i Czeskiej Lipie,
 • rekonstrukcja obiektów sanatoryjnych w Karlowych Warach i Marianskich Łaźniach,
 • remonty obiektów biurowych i handlowych w Czeskiej Lipie, Straży pod Ralskiem, Mimoni i Czaslaw,
 • montaż instalacji technologicznych w zakładach przetwórstwa warzywnego w Lowosicach

Powierzchnie biurowe do wynajęcia ..


więcej >>

Świadczymy kompleksowe usługi..


Białoruś - Kobwar

Zadzwoń lub napisz..


więcej >>