Energopol – Warszawa S.A.

Historia Energopolu

Było to dawno temu.
Jeszcze w ubiegłym stuleciu.

Na mocy Uchwały Rady Ministrów Nr 26 / 75 z dnia 7 lutego 1975 r. została utworzona, w wyniku połączenia Zjednoczenia Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Warszawie i Generalnej Dyrekcji Budowy Rurociągów Energetycznych „Energopol” w Warszawie, Generalna Dyrekcja Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „ENERGOPOL” z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Generalną Dyrekcją Energopol”.

Celem powołania „ENERGOPOLU” było stworzenie przedsiębiorstwa, które na bazie nowoczesnej myśli technicznej będzie realizowało szybki rozwój potencjału budownictwa hydrotechnicznego i rurociągów energetycznych w celu zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych w kraju i za granicą.

Zakres działania przedsiębiorstwa obejmował projektowanie i budowę rurociągów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej i jej pochodnych a także budowę obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych i komunalnych.

W okresie swej prawie trzydziestoletniej działalności „ENERGOPOL” współpracując z szeregiem przedsiębiorstw, które powstały i wchodziły w jego struktury organizacyjne, wybudował setki obiektów nie tylko w Polsce ale również w Europie, Azji, Afryce Północnej a przede wszystkim na terenach byłego Związku Radzieckiego. Zrealizowane tam między innymi budowy gazociągu orenburskiego i ropociągu połockiego zaliczyć należy do priorytetowych, potwierdzających wysoki poziom realizowanych przez firmę usług i kwalifikacje zatrudnionych przez nią specjalistów.

W dniu 28.06.1991 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydał Zarządzenie nr 35/ Or w sprawie podziału przedsiębiorstwa Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „ENERGOPOL”.

W wyniku podziału powstały nowe przedsiębiorstwa, takie jak:

  • Generalna Dyrekcja Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociagów Energetycznych „ENERGOPOL” w Warszawie
  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Energopol – Lublin” w Lublinie,
  • Przedsiębiorstwo Usługowo- Wytwórcze „Energopol – Lublin” w Lublinie,
  • Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Energopol – Łowicz” w Łowiczu,
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Energopol – Kraków” w Krakowie,
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Energopol – Łódź” w Łodzi,
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Energopol - Zielona Góra” w Zielonej Górze.

Również w dniu 28.06.1991 r., Zarządzeniem Nr 36/ Or Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Budownictwa „Energopol – Warszawa” z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa było świadczenie usług inwestycyjnych, wykonywanie robót i montażu w zakresie budownictwa specjalistycznego, prowadzenie usług spedycyjnych, transportowych i sprzętowych.

W dniu 26 lutego 1992 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydał Zarządzeniem Nr 9 /Or, w którym podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego i Budownictwa „ENERGOPOL – WARSZAWA” a w dniu 13.05.1992 r. Zarządzeniem Nr 29 / Or uznał za zlikwidowane w/w Przedsiębiorstwo.

Proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa rozpoczął się w 1991 r.. W miejsce zlikwidowanego Przedsiębiorstwa została powołana w dniu 14.11.1991 r. Spółka Akcyjna „ENERGOPOL – WARSZAWA” z siedzibą w Warszawie, która nadal prowadzi działalność.

Powierzchnie biurowe do wynajęcia ..


więcej >>

Świadczymy kompleksowe usługi..


Białoruś - Kobwar

Zadzwoń lub napisz..


więcej >>