Witamy na stronie ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. - firmy z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, która na przestrzeni ponad 35 lat istnienia konsekwentnie rozszerzała profil działalności, obejmując zakresem swojego działania projektowanie i budowę rurociągów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej i jej pochodnych, a także wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych i komunalnych.

W swojej wieloletniej działalności ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. wybudowała setki obiektów nie tylko w Polsce, lecz także w Europie, Azji, Północnej Afryce, a przede wszystkim na terenach byłego Związku Radzieckiego: Rosji, Ukrainy i Białorusi.

W 1990 roku rozpoczęty został proces prywatyzacji przedsiębiorstwa i po jego zakończeniu w grudniu 1991 roku została utworzona spółka pod nazwą ENERGOPOL-WARSZAWA S.A.

Profil i zakres działania firmy został wówczas znacznie rozszerzony i obejmował oprócz działalności podstawowej - budownictwa przemysłowego, usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego, transportu międzynarodowego, handlu, przetwórstwa rolno-spożywczego, poligrafii, turystyki oraz gastronomii.

Po zrealizowaniu dotychczasowych kontraktów, w wyniku dokonanych przemian strukturalnych, działalność Grupy kapitałowej Energopol ukierunkowana została na wykorzystanie posiadanego majątku i w mniejszym stopniu świadczenie dotychczasowych usług.

Plan połączenia spółek Multico sp z o.o. i Energopol-Warszawa S.A.

Powierzchnie biurowe do wynajęcia ..


więcej >>

Świadczymy kompleksowe usługi..


Białoruś - Kobwar

Zadzwoń lub napisz..


więcej >>