Informujemy, iż z dniem 01.07.2021 r. nastąpiło połączenie Multico Sp. z o.o. ze spółką Energopol-Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 53, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000039913 i wykreślenie Energopol-Warszawa S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13.08.2021r.Witamy na stronie ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. - firmy z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, która na przestrzeni ponad 35 lat istnienia konsekwentnie rozszerzała profil działalności, obejmując zakresem swojego działania projektowanie i budowę rurociągów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej i jej pochodnych, a także wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych i komunalnych.


Powierzchnie biurowe do wynajęcia ..


więcej >>

Świadczymy kompleksowe usługi..


Białoruś - Kobwar

Zadzwoń lub napisz..


więcej >>