Obrazek

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX 150

OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE

· motocykl, ciągnik rolniczy
· samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z
  kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w.2
· samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c.
· samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t d.m.c, ciągnik
  samochodowy balastowy
· autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
· przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c
· przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c
· przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c
· przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c
· przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c
· przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c
· pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
· motorower
· pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:

· motocykl, ciągnik rolniczy
· samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód c
· ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania
· połączenia układu kierowniczego oraz jałowy ruch koła kierownicy, luzy w zawieszeniu
· toksyczność spalin
· poziom hałasu
· geometria kół jednej osi
· działanie amortyzatorów jednej osi
· wszystkie inne usterki łącznie
· skuteczność i równomierność działania hamulców

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMOGI ŚRODOWISKA

· określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4
· po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
· dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA ON BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

· co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3
· po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE

· badanie pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
· badanie pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
· badanie pojazdu, który ma byc używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
· badanie autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 4
· badanie pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
· w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
· badanie pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym
· badanie pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza Pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji
· badanie pojazdu, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego
· skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza Pojazdu, jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska
· pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym

SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW

· prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy
· czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze
· czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób
· czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej
· czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego · wykonanie numeru nadwozia
· wykonanie numeru silnika
· wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
· sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) o odstępstwo od warunków technicznych
· pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy

Dodatkowe badania

PIERWSZE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU ZBUDOWANEGO PRZY WYKORZYSTANIU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY WŁASNEJ KONSTRUKCJI, KTÓREGO OKREŚLA SIĘ JAKO 'SAM' (SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI KONSTRUKCJI I MONTAŻU ORAZ SPORZĄDZENIE DOKUMENTU IDENTYFIKACYJNEGO)

· motorower, skuter, motocykl
· samochód osobowy i trójkołowy
· przyczepa lekka
· przyczepa, naczepa ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c
· przyczepa rolnicza ciężarowa do 1,5t d.m.c.
· ciągnik rolniczy o masie własnej do 1,5t

REGULACJE I NAPRAWY

· ustawienie świateł drogowych i mijania
· przełożenie lub wymiana żarówki
· regulacja toksyczności spalin
· regulacja toksyczności spalin z demontażem filtra powietrza
· uruchomienie regulacji, wymiana wkładu reflektora, demontaż osłon reflektorów do regulacji świateł konieczny do regulacji spalin

POTWIERDZENIE DANYCH TECHNICZNYCH DLA POTRZEB WŁAŚCICIELA, POSIADACZA POJAZDU

· badanie spalin w dieslu z wydrukiem
· ustalenie jednego parametru
· skasowanie wpisu 'TAXI', 'NAUKA JAZDY', 'POJAZD PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA GAZEM' i wystawienie zaświadczenia
· wystawienie zaświadczenia przy badaniu technicznym na życzenie użytkownika pojazdu
· wystawieni duplikatu badania technicznego

GEOMETRIA POJAZDÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH DO 3,5T D.M.C

· pomiar geometrii pojazdu
· ustawienie zbieżności jednej osi
· ustawienie kąta pochylenia jednego koła
· ustawienie kąta wyprzedzenia sworznia zwotnicy jednego koła
· ustawienie kąta pochylenia sworznia zwrotnicy jednego koła
· demontaż i montaż jednego drążka kierowniczego
· uruchomienie regulacji jednego drążka kierowniczego

BADANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Badanie techniczne po raz pierwszy pojazdów zabytkowych
· motocykl (skuter), motorower
· przyczepa ciężarowa i specjalna
· samochód osobowy i trójkołowy
· samochód ciężarowy i specjalny
· ciągnik samochodowy
· autobus

Mamy na koncie liczne realizacje..

Świadczymy kompleksowe usługi..


Białoruś - Kobwar

Zadzwoń lub napisz..


więcej >>